Aborcja

Powinno się zliberalizować ustawę o aborcji. Dlaczego?

Zakaz nic nie zmieni, a jedynie sprawi, że przeniesie się to do podziemi. Nadal będzie działać.Temat aborcji to propaganda poszukiwania elektoratu poprzez partie polityczne. W tak indywidualnym przypadku jak macierzyństwo Państwo nie powinno podejmować decyzji za nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *