Analizę ryzyka HACCP

Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń Zespół ds. HACCP przeprowadza analizę ryzyka i rozważa następujące elementy:

  •  Jaka jest szansa ponownego wprowadzenia zagrożenia podczas procesu?
  •  Jaka jest szansa, że wprowadzone lub obecne zagrożenie ma negatywny wpływ na zdrowie publiczne?
  •  Czy zagrożenie może wzrosnąć do nieakceptowanego poziomu/niebezpiecznego poziomu podczas procesu, jeśli nie będą powzięte specyficzne lub odpowiednie środki?
  •  Jaka jest szansa, że pojawi się negatywny efekt powodowany przez obecne zagrożenie?
  •  Jakie są konsekwencje, jeśli dane zagrożenie jest obecne?
  •  Kto jest zagrożony z tytułu obecności danego zagrożenia?

Dodaj komentarz