Jak powstały lodowce?

Głęboko pod lodem, poniżej strefy zamarzania tętni życie – woda. Ciężar własny lodowca i ciśnienie sprawiają, że niższe partie lodu topią się i przemieszczają. W ten sposób górne partie lodowca zlodowaciałe niszczą – rozgniatają skały.Dziennie lodowce pokonują około 2 metry. Kiedy wielki fragment lądu oderwał się od Afryki powstały Indie , które przemieszały się i […]