Majowie jak wyginęli?

majowieArcheolodzy w ruinach miasta Cancuen w Gwatemalii odkryli pozostałości i miejsce zbrodni wojennej na członkach rodzin królewskich. Zostały także znalezione pozostałości muru obronnego, co wskazuje ze ludność broniła Cancuen.

Do dzisiaj jednak koniec cywilizacji Majów nie do końca został wyjaśniony. Mówi się o czynnikach politycznych, społecznych spowodowanych przez powstający i narastający głód. Ich gospodarka rolnicza załamała się gwałtownie około 800 roku n.e.

Tak naprawdę Majów pokonała ich własna dżungla. Do budowy swoich miast używali oni drzew lasu tropikalnego , w którym żyli. Spowodowało to wyjałowienie gleby, erozje, zmienił się mikroklimat półwyspu Jukatanu. Robiło się coraz bardzo sucho, brakowało pożywienia itp.

Brak możliwości przeniesienia się na inne ziemie, ze względu na brak innych wolnych terenów. Pojawiały się susze które prowadziły do kryzysu gospodarczego, głodu, napięć społecznych. Kapłani i ich magia (znajomość astronomii) okazała się bezsilna wobec klęsk żywieniowych, suszy. Lud, który uważał swoich kapłanów na bóstwa i wierzył w ich siłę być może zwątpił, zobaczył szerzącą się zagładę i być może to doprowadziło do wojny domowej i ataku na kapłanów.

Majowie zajmowali się głownie rolnictwem (uprawiali głównie kukurydzę, pomidory, bawełnę), ceramiką, a także astrologią, stworzyli pismo piktograficzne tzw. obrazkowe. Osiedlili się i mieszkali na terenie dzisiejszego Meksyku. Szczególnie ważne dla historii cywilizacji są osiągnięcia Majów w dziedzinie architektury, sztuki i astronomii.

Dodaj komentarz