Depresja inflacyjna

Inflacja jak każdy wie to obniżenie wartości rynkowej pieniądza. Na rynku widać wzrost średniego poziomu cen dóbr.Przyczyny inflacji:

  • gwałtowny wzrosty kosztów produkcyjnych co wpływa na podaż
  • niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)
  • recesja gospodarcza (obniżenie wydajności pracy a tym samym wzrost kosztów produkcji)
  • wadliwa struktura gospodarki.

Inflacja wzrasta-ceny rosną. Jak jest inflacja żądają coraz wyższych płac spodziewając się coraz wyższych cen za prąd, usługi, napędzamy w ten sposób spiralę inflacji, co prowadzi do kryzysu gospodarczego. Dzisiaj Ameryka przeżywa depresję inflacyjną, ceny rosną nadal z powodu nadmiernej podaży pieniądza. Im więcej pieniędzy jest w obiegu tym mniejszą mają wartość.

Inflacja – kontrola podaży pieniądza. Podwyższony poziom inflacji wpływa na zmniejszenie się dochodów u konsumentów. Drukowanie pieniędzy musi skutkować inflacją. Pieniądze, które dodrukowujemy do obecnych wpływają na obniżenie wartości środków będących już w obiegu. Wartość pieniądza spada a towary przeważnie drożeją.

Jak się nakręca spirala inflacyjna? Ludzie jak widzą, że rosną ceny żywności to idą i kupują na zapas. Stąd ceny żywności idą w górę jak widać że popyt jest.

Siła nabywcza pieniądza

Siła nabywcza pieniądza – realna wartość pieniądza. Określa, ile dóbr i usług można nabyć za jednostkę pieniądza. Siła nabywcza zmienia się pod wpływem zmiany cen w gospodarce. Jeżeli w gospodarce nie zmieniają się dochody ludności i występuje wzrost cen (inflacja), to siła nabywcza pieniądza zmniejsza się.

 

Dodaj komentarz