Dlaczego warto zajmować się logiką?

Chociażby z takiego powodu, że duża część społeczeństwa zajmuje się asocjacyjnie, miewa napady nielogicznego myślenia. Logika i szaleństwo te dwa pojęcia często idą ze sobą w parze. W logice chodzi o to, aby posługując się tym co już znamy dojść do czegoś nowego, nieodkrytego. Według Arystotelesa „logika to nowe i konieczne rozumowanie. Nowe ponieważ dowiadujemy się czegoś nowego, … a konieczne ponieważ konkluzje są nieuchronne”

Logika jest narzędziem, które możesz stosować do analizy i dochodzenia do nowych prawd.

Dodaj komentarz