HACCP – najważniejszy system w produkcji żywności

haccp HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points). Służy najważniejszemu: bezpiecznej produkcji żywności poprzez ustalenie punktów krytycznych-tzw zagrożeń zdrowotnych żywności i ryzyka ich wystąpienia podczas produkcji lub  przetwarzania żywności.
HACCP służy zapewnieniu jakości procesu produkcji.  W momencie wejścia do Unii Europejskiej w maju 2004 roku został wprowadzony nakaz wdrożenia systemu HACCP we wszystkich firmach zajmujących się produkcją, przetwarzaniem, sprzedażą żywności.

Dodaj komentarz