Przewodniczący Zespołu HACCP odpowiada:

Przewodniczący Zespołu HACCP odpowiada:

  •  za całokształt prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem Systemu HACCP;
  •  prowadzenie i nadzór nad dokumentacją Systemu Zapewnienia Jakości;
  •  organizowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych i zewnętrznych;
  •  szkolenie wewnętrzne pracowników w zakresie HACCP i GMP/GHP.

Przewodniczący Zespołu w sprawach dotyczących Systemu bezpośrednio podlega pod Właściciela Zakładu. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do wykonywania poleceń przewodniczącego Zespołu w sprawach związanych z Systemem.

Dodaj komentarz