Tworzenie Księgi HACCP

Wdrożony system HACCP będzie zgodny z 7 zasadami HACCP podanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO):
1. Analiza zagrożeń
2. Wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych CCP
3. Ustalenie granic krytycznych
4. Ustalenie systemu monitorowania CCP
5. Ustalenie działań korygujących, które muszą być podjęte, gdy monitorowanie wykaże, że CCP nie jest pod kontrolą
6. Ustalić procedury weryfikacji
7. Ustalić dokumentację odnośnie wszystkich procedur i zapisów stosowanych do wyżej wymienionych zasad.

 

Dodaj komentarz