Zmiany klimatyczne – co się dzieje?

Ponad 200 mln lat temu wszystkie części świata tworzyły jeden kontynent zwany Pangea. 30 mln lat później Ówczesna Pangea rozpadła się na kontynenty pod wpływem przemieszczającego się dna morskiego. Kontynenty zaczęły dryfować 3 cm rocznie i dzisiaj są rozmieszczone tak jak widzimy to na mapach, globusach.

Najbardziej te przesuwanie się dna morskiego i dryfujących kontynentów dotknęło Indonezję. Skutkiem tego przemieszczania są trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami. Wszystkie te zjawiska wpływają na zmiany klimatyczne.

Pierwsi ludzi pojawili się na ziemi jakieś 2 mln lat temu, a człowiek współczesny jakieś 35 tys. lat temu. Zmiany klimatyczne trwają i 20 tys lat temu także w wyniku zmian średnich temperatur lód przykrył północna Europę, Stany Zjednoczone, Grenlandię, a poziom morza spadł o 120 metrów, ponieważ woda ta zamieniła się w lodowce. Potem temperatura zaczęła się podnosić i mrozy minęły.

10 tys. lat temu wzrost średniej temp. o 1 st.C spowodował nad Saharą obfite deszcze, potem 5 tys. lat temu temp. ta spadła o 1 stopień i deszcze ustały a Sahara zaczęła się przekształcać w pustynię. W ciągu ostatnich 100 lat temperatura ziemi podniosła się o 0,75 st.C, pokrywa lodowa wciąż topnieje, poziom mórz się podnosi.

 

Wpływ dwutlenku węgla na globalne ocieplenie

W wyniku nieustających zmian klimatycznych ONZ powołał w 1988r Zespół ds. Zmian Klimatu. Jednym z badanych zjawisk jest globalne ocieplenieNajwiększy wpływ na globalne ocieplenie ma właśnie dwutlenek węgla. Spalamy ropą, węglem, gazem i wpuszczamy do atmosfery kolejne ilości dwutleniu węgla.

Nostradamus opisywał globalne ocieplenie jako ogniste niebo. Zmiany klimatyczne, rozregulowanie klimatu wpływają na rosnące i objawiające się wichury, tornada, powodzie, susze, topnienie lodowców, wzrost poziomu wód. Zmiany klimatyczne, w tym zmiany średnich temperatur nawet o 1 st.C na przełomie kilku tysięcy lat są poważnym zagrożeniem.

A skąd wynikają te zmiany klimatu?

Oś Ziemi jest nachylona względem Słońca, a droga po której wędruje nie jest kołem tylko elipsą. Im Ziemia jest dalej od Słońca tym jest zimniej. Im bardziej oś ziemi jest nachylona tym bardziej nagrzewa się biegun skierowany ku słońcu. Stąd te zmiany m.in.

Występuje coraz więcej anomalii pogodowych. Wydaje mi się, że np. huragan Katrina, który nawiedził Stany Zjednoczone był właśnie efektem takich zmian klimatycznych. Jeśli nic z tym nie zrobimy to te ekstremalne pogodowe sytuacje jak fale upałów, susz, powodzi, lawin, tornad itp będą się nasilać. Wpływa to niekorzystnie na pojawiające się choroby: malarie, denga. Wpływa to również na poszczególne gatunki, ekosystem, trudności w przystosowaniu do nowych warunków.

Trzeba pomyśleć co z tym zrobić, aby było lepiej…

Dodaj komentarz