Akryloamid

Akryloamid – związek powstający podczas pieczenia, smażenia żywności bogatej w węglowodany, np.frytki, kawa, chipsy. Dobrze frytki przed smażeniem włożyć do mikrofalówki, co zmniejsza ilość akryloamidu powstającego podczas smażenia

Umowa NDA vs CDA

Umowa NDA (non disclosure Agreement) umowa o zachowaniu poufności, zobowiązanie się do wymiany poufnych dokumentów, wiedzy z zastrzeżeniem, by ich nikt inny nie widział. Spisywana jest zazwyczaj na jakiś czas. W umowie można zawrzeć kary umowne. (więcej…)