Szparowanie

Szparowanie to  idealna selekcja fragmentu obrazków, photosów. Można to wykonać ręcznie za pomocą rysowania wokół zaznaczanego obszaru. Szparowanie stosuje się do obróbki kolorystycznej danych obszarów, zmiana kształtu, tworzenia fotomontaży, budowy masek itd.