Co to jest transglutaminaza?

Transglutaminaza (TG-aza) to enzym o systematycznej nazwie glutaminoamino-γ-glutamylotransferaza, lub czynnik XIII (ang. Factor XIIIa) i fibrynoligaza. Występuje w tkankach zwierzęcych, roślinnych oraz w mikroorganizmach. Transglutaminaza katalizuje przenoszenie acylu pomiędzy grupą γ-karboksyamidową reszt glutaminowych, a aminami pierwszorzędowymi. Oprócz tego transglutaminaza bierze udział w innych reakcjach, m.in.: z aminami pierwszorzędowymi, dzięki której Dowiedz się więcej…