Dziura ozonowa cz.2

Na początku lat 70 zauważono problem zmniejszenia się ilości ozonu w atmosferze pod wpływem freonów i parę lat później umieszczono freon na liście związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Jednak umieszczenie freonu na liście związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego nic konkretnego nie przyniosło. Ilość freonu stale w podobnym tempie zwiększała się w atmosferze.

Dziura ozonowa – jak bardzo niebezpieczna jest?

Dziura ozonowa – przyczyny: Zjawisko dziury ozonowej polega na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (bariera ochronna przed szkodliwym promieniowaniem, strefa o podwyższonej ilości ozonu). Ozon pochłania promieniowanie ultrafioletowe , które ze Słońca dociera do Ziemi. Największy spadek ozonu jest na Antarktydzie – wokół bieguna południowego.