Zmiany klimatyczne – co się dzieje?

Ponad 200mln lat temu wszystkie części świata tworzyły jeden kontynent zwany Pangea. 30mln lat później Ówczesna Pangea rozpadła się na kontynenty pod wpływem przemieszczającego się dna morskiego. Kontynenty zaczęły dryfować 3cm rocznie i dzisiaj są rozmieszczone tak jak widzimy to na mapach, globusach. Najbardziej te przesuwanie się dna morskiego i dryfujących kontynentów dotknęło Indonezję. Skutkiem […]