Umowa NDA (non disclosure Agreement) umowa o zachowaniu poufności, zobowiązanie się do wymiany poufnych dokumentów, wiedzy z zastrzeżeniem, by ich nikt inny nie widział. Spisywana jest zazwyczaj na jakiś czas. W umowie można zawrzeć kary umowne.

Umowa o poufności nazywana również bywa CDA (Confidential Disclosure Agreement) lub Proprietary Information Agreement (PIA).

Osoba racjonalnie myśląca przeważnie nie bierze udziału w głosowaniu w wyborach. Ekonomiści udowodnili, że pojedyńczy głos w wyborach ma znikome szanse na rozstrzygnięcie wyniku. Jednostka nie ma znaczenia to fakt, ale jako część większej całości już nabiera tego znaczenia.

Jednak i tak sporo osób nadal bierze udział w głosowaniu. Być może część z nich głosuje pod wpływem presji społecznej, że głosowanie to obywatelski obowiązek. Niektórzy czuli by się winni, gdyby nie wzięli udziału w wyborach.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *