Mikroklimar – zespół warunków klimatycznych występujących lub sztucznie wytworzonych.

Na mikoklimat miejsca pracy składają się:

1. wilgotność względna powietrza (40-60% warunki optymalne)

Warunki są dla nas uciążliwe gdy:

  • wilgotność powietrza > 70% – gorąca wilgotność i duszność
  • wilgotność powietrza < 30% – powietrze suche, wysuszenie organizmu

2. temp. 15-18C

W zależności od natężenia pracy temp. powietrza powinna być różna. Im cięższa praca tym temp. otoczenia powinna być niższa. Są 3 poziomy aktywności fizycznej wyznaczone jako wydzielona energia do otoczenia:

  • przy małej aktywności fizycznej – temperatura otoczenia powinna wynosić ok. 22C
  • przy średniej aktywności fizycznej 18-20C

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *