Warto w wieku przedszkolnym zrobić dziecku nadania lateralizacji, bo ma to wpływ jak nasze dzieci będą sobie radzić w szkole. Czy będą mieć trudności z koncentacją , zapamiętywaniem albo w ogóle w nauce (np. dysleksję, dysgrafię). Wykryte problemy z lateralizacją pozwolą lepiej zaopiekować się naszym dzieckiem i mieć wpływ na to w jaki sposób rozwijać i pomagać mu w nauce. Lepiej tego nie lekceważyć, tylko zrobić poniższe testy, by mieć wiedzę w temacie.

Badanie lateralizacji ręki – jak sprawdzić, która ręka jest dominująca?

Jest to najłatwiejsze badanie do wykonania i sprawdzenia.

Zaobserwuj:

  • którą ręką rozdaje karty
  • w której ręce trzyma łyżkę, kredki,
  • którą wycina
  • w którą rękę chwyta szczoteczkę do zębów

Badanie lateralizacji nogi:

  • Skakanie na jednej nodze, stanie na jednej nodze
  • zrobienie jaskółki
  • kopanie piłki, kładziemy ją na środku i mówimy żeby ją kopnęło

 

Badanie lateralizacji oka:

Tu jest trochę trudniej. Do badania oka, ręce nie mogą brać w niej udziału.
Kładziemy na środku przed dzieckiem butelkę centralnie przed dzieckiem i prosimy, by powiedziało co jest w środku (butelka dobrze by była nieprzezoczysta, np granatowa, wówczas będzie musiało się nachylic i spojrzeć jednym okiem)

To samo z kalejdoskopem i poprosić, by spojrzał przez dziurkę, albo by spojrzało przez dziurkę od klucza, albo przez lunetę.

 

Warto dla pewności zrobić jeszcze test ucha. Podaj dziecku zegarek i poproś, by posłuchało jak tyka. Dobrze zrobić przynajmniej trzy próby w każdym teście, wtedy mówimy o badaniu diagnostycznym.

Najważniejsze to nie przestawiać dziecka, bo wówczas tylko mu zaszkodzimy.

Idealna sytuacja, gdy dominuje jedna strona czyli:

Lewa ręka i lewe oko lub prawa ręka i prawe oko. Dobrze jakby dominowała też ta sama noga, ale to niekoniecznie.
Najważniejsze są ręka i oko.
Jeśli test wypadnie w ten sposób że mamy lewa ręka i prawe oko lub prawa ręka i lewe oko to mamy do czynienia z
lateralizacją skrzyżowaną. Wówczas dziecko może mieć problemy w szkole i będzie potrzebować pomocy w nauce, np. z ortografią.

Gdy twoje dziecko używa lewej ręki oraz prawej nogi, nie ma tragedii. Gorzej, jeśli lateralizacja skrzyżowana dotyczy ręki i oka, bo właśnie te narządy są najważniejsze w procesie uczenia się.

 

 

 

 

 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *