Dziura ozonowa cz.2

Na początku lat 70 zauważono problem zmniejszenia się ilości ozonu w atmosferze pod wpływem freonów i parę lat później umieszczono freon na liście związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego. Jednak umieszczenie freonu na liście związków chemicznych niebezpiecznych dla środowiska naturalnego nic konkretnego nie przyniosło. Ilość freonu stale w podobnym tempie zwiększała się w atmosferze.

Dziura ozonowa – jak bardzo niebezpieczna jest?

Dziura ozonowa – przyczyny: Zjawisko dziury ozonowej polega na zmniejszaniu się ilości ozonu w ozonosferze (bariera ochronna przed szkodliwym promieniowaniem, strefa o podwyższonej ilości ozonu). Ozon pochłania promieniowanie ultrafioletowe , które ze Słońca dociera do Ziemi. Największy spadek ozonu jest na Antarktydzie – wokół bieguna południowego.

Księga Życia…

Księga życia to jedna z wielu biblijnych symboli którymi posługiwał się Nostradamus. To pusta księga, bez zapisków. Od wieków Biblia prowadzi i dzieli ludzi, niektórzy twierdzą że zawiera zakodowaną informację o przyszłości. W XVII wieku Isaak Newton postanowił ją odkodować i odnaleźć datę Apokalipsy. Badacze twierdzą że Biblia i egipska Tora zawierają strzeżenie przed nadchodzącym […]

Majowie jak wyginęli?

Archeolodzy w ruinach miasta Cancuen w Gwatemalii odkryli pozostałości i miejsce zbrodni wojennej na członkach rodzin królewskich. Zostały także znalezione pozostałości muru obronnego, co wskazuje ze ludność broniła Cancuen. Do dzisiaj jednak koniec cywilizacji Majów nie do końca został wyjaśniony. Mówi się o czynnikach politycznych, społecznych spowodowanych przez powstający i narastający głód. Ich gospodarka rolnicza […]

Zmiany klimatyczne – co się dzieje?

Ponad 200mln lat temu wszystkie części świata tworzyły jeden kontynent zwany Pangea. 30mln lat później Ówczesna Pangea rozpadła się na kontynenty pod wpływem przemieszczającego się dna morskiego. Kontynenty zaczęły dryfować 3cm rocznie i dzisiaj są rozmieszczone tak jak widzimy to na mapach, globusach. Najbardziej te przesuwanie się dna morskiego i dryfujących kontynentów dotknęło Indonezję. Skutkiem […]

Przepowiednie Nostradamusa na 2012 – co nas czeka?

Słonce nie wschodzi, jest ciemno, nastaje koniec świata. Czy wtedy zegar wybije godzinę zero? Odkryte ryciny Nostradamusa o tym mówią i zapisane w czterowierszach przepowiednie, które są wyraźnym ostrzeżeniem. Ziemia zmaga się z wieloma katastrofami, zagrożeniami – kończące się złoża ropy naftowej, wymierające gatunki, tornada, powodzie, chaos i zagrożenia nuklearne.Czy to zapowiedź czegoś niepojącego – […]

HACCP – najważniejszy system w produkcji żywności

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points). Służy najważniejszemu: bezpiecznej produkcji żywności poprzez ustalenie punktów krytycznych-tzw zagrożeń zdrowotnych żywności i ryzyka ich wystąpienia podczas produkcji lub  przetwarzania żywności. HACCP służy zapewnieniu jakości procesu produkcji.  W momencie wejścia do Unii Europejskiej w maju 2004 roku został wprowadzony nakaz […]