Badania lateralizacji jak je wykonać?

Badania lateralizacji jak je wykonać?

Warto w wieku przedszkolnym zrobić dziecku nadania lateralizacji, bo ma to wpływ jak nasze dzieci będą sobie radzić w szkole. Czy będą mieć trudności z koncentacją , zapamiętywaniem albo w ogóle w nauce (np. dysleksję, dysgrafię). Wykryte problemy z lateralizacją pozwolą lepiej zaopiekować się naszym dzieckiem i mieć wpływ na to w jaki sposób rozwijać i pomagać mu w nauce. Lepiej tego nie lekceważyć, tylko zrobić poniższe testy, by mieć wiedzę w temacie. (więcej…)

Agresja

Agresja – Człowiek ma wrodzoną skłonność do agresji, ale ujawnia się ona pod wpływem określonych czynników. U kobiet przejawia się głównie w sferze psychicznej, natomiast u mężczyzn podczas aktywności fizycznej