Zapisy dokumentacji HACCP

  •  Zapisy wyników dotyczących zaistniałych wydarzeń i działań (data i podpis );
  •  Zapisy skorygowane (data i podpis osoby odpowiedzialnej);
  •  Zapisy są przechowywane przez rok, po terminie przydatności do spożycia danego produktu lub, co najmniej przez dwa lata, gdy termin przydatności do spożycia nie jest zdefiniowany;
  •  Zapisy powinny być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i łatwo dostępne dla osób kontrolujących (auditora).

(więcej…)

Księga HACCP

Prowadzenie Księgi HACCP umożliwia upewnienie się, że wszystkie procesy i czynności w Zakładzie przebiegają prawidłowo i bez zastrzeżeń. W skład Księgi HACCP wchodzą zapisy, rejestry i notatki, które dotyczą: (więcej…)

ZUS

Wybierając zus wspierasz m.in. polską autostradę, że niby ulżysz budowaniu Państwa, będzie więcej na bieżące wydatki. Wybierając OFE, tzn. chcę być i w ZUS i w OFE. Według mnie pompowanie pieniędzy do zus to kolejna studnia bez dna. (więcej…)