Aktualizacje HACCP

W przypadku dokonywanych zmian wystarczy poprawić stronę z nieaktualnymi danymi (styl zaczerpnięty z szaty graficznej). Wprowadzane aktualizacje dokonuje powołany Zespół HACCP, po zatwierdzeniu przez właściciela Zakładu.

Definicje i skróty HACCP

Dokumentacja HACCP – zbiór procedur, instrukcji, formularzy, norm, dzienników technologicznych i innych dokumentów dotyczących systemy HACCP.

Zapisy dokumentacji HACCP

 Zapisy wyników dotyczących zaistniałych wydarzeń i działań (data i podpis );  Zapisy skorygowane (data i podpis osoby odpowiedzialnej);  Zapisy są przechowywane przez rok, po terminie przydatności do …

Cel stworzenia dokumentacji HACCP

Stworzenie dokumentów umożliwiających dostarczenie dowodu obiektywnego, zapewnienie powtarzalności, odpowiedniego szkolenia dla zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu oraz nadzorowania Systemu HACCP.

Analizę ryzyka HACCP

Po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń Zespół ds. HACCP przeprowadza analizę ryzyka i rozważa następujące elementy:

Księga HACCP

Prowadzenie Księgi HACCP umożliwia upewnienie się, że wszystkie procesy i czynności w Zakładzie przebiegają prawidłowo i bez zastrzeżeń. W skład Księgi HACCP wchodzą zapisy, rejestry i notatki, które dotyczą:

Dokumentacja HACCP

Księga HACCP zawiera 1 oryginał oraz kopię aktualnych dokumentów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa produktów i efektywnego udokumentowania procesów i procedur dokumentacja HACCP zawiera:

ZUS

Wybierając zus wspierasz m.in. polską autostradę, że niby ulżysz budowaniu Państwa, będzie więcej na bieżące wydatki. Wybierając OFE, tzn. chcę być i w ZUS i w OFE. Według mnie pompowanie …